Support & hjälp

Ibland kör man fast och behöver hjälp. Skolbloggen.se använder WordPress som är världens mest använda plattform för bloggar. En sökning på Google ger oftast snabbast svar, men i de fall du inte lyckas få svar på din fråga finns fler vägar att gå;

Du kan ställa din fråga eller söka svar på den via WordPress support Sverige.

Gå med i gruppen ”skolbloggen.se hjälp” och ställ din fråga direkt i kanalen, då kan alla på skolbloggen hjälpa dig.

Vi svarar alltid på inlägg i den gruppen och ofta kan svaret komma i form av att ett nytt hjälpavsnitt läggs upp på vår blogg. Prova gärna att söka i bloggen innan du ställer din fråga – kanske svaret på din fråga redan finns där?

Länkar:

Ett svar på ”Support & hjälp”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.